002076 - шаблон joomla Оригами

PTB "Rysgal"

Biz geljegi Siziň bilen döredýäris!

ARAGATNAŞYK AÇARSYŇYZ BIZ!

+(99312) 227388

Türkmenistanyň hormatly Prezidentiniň ýurdymyzyň durmuş we ykdysady ösüşinde başyny başlan giň gerimli özgertmeleri, şeýle hem dünýä ykdysadyýetinde bolup geçýän taryhy wakalar milli bank ulgamynyň işi üçin hil taýdan täze şertleri we talaplary kesgitledi. 

Read More

Garaşsyz Watanymyzyň berkarar bolan ilkinji gününden başlap, ähli babatlarda ýokary ösüşleri gazanýan ýaş özbaşdak kemala gelen ýurdumyzyň ähli pudaklarynda boluşy ýaly maliýe ulgamynda hem öňdebaryjy usulyýetleri

Read More

Türkmenistanyň bank ulgamynyň ösüşi döwletimiziň Berkararlyk we bagtyýarlyk döwründe ykdysady ösüşiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan kabul edilen

Read More

Garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamynda Türkmenistanyň bank ulgamy ykdysady ösüşleri dolandyrmak ugrunda döwletiň esasy gurallarynyň biri boldy. Bu emele geliş döwletiň ykdysadyýetiniň we maliýe ulgamynyň dinamiki ösüşiniň çäklerinde

Read More