“Rysgal” Paýdarlar täjirçilik banky

Internet
Banking


Plastik kartlar


Platinum

Kabul etmegiň halkara ulgamy, howpsuzlyk we tölegiň oňaýlylygy.


Platinum plastik karty bilen size hemişe aňrybaşy hyzmat we özboluşly aýratynlyklar elýeterlidir.