t/b

Bankomadyň gurnalan ýeri (edaranyň ady)

Bankomadyň gurnalan ýeriniň salgysy

 

Aşgabat şäheriniň çäginde ornaşdyrylan bankomatlar barada

 

1

TS we TB Söwda Merkezi

Türkmenbaşy adyndaky şaýoly, jaý-84

2

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy SM

Oguz-han köçe, jaý-41

3

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy SM

Oguz-han köçe, jaý-41

4

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy SM

Oguz-han köçe, jaý-41

5

Garaşsyzlygyň 15 ýyllygy SM

Oguz-han köçe, jaý-41

6

“Berkarar” SDAM

Atatürk köçe, jaý-80

7

“Berkarar” SDAM

Atatürk köçe, jaý-80

8

TMHM-nyň Aşgabat ş., müdirligi

Hojow Annadurdyýew köç., jaý-52

9

“Berkarar” Biznes Merkezi

Atatürk köçe, jaý-80

10

TS we TB dolandyryş binasy

A.Nyýazow ş., 174 jaý

11

"Rysgal" PTB edara binasy

1946 (Ankara) köç., jaý-23

12

Hasar HJ

Gökleň köç., jaý-36

Balkan welaýatynyň çäginde ornaşdyrylan bankomatlar barada

 

1

"Hazar" Söwda-dynç alyş merkezi

Balkanabat şäheri,211 ýaşaýyş toplumy

2

Durmuş maksatly hyzmat ediş müdirligi

Balkanabat şäheri, köçe "Beýik Ýüpek Ýoly"

Daşoguz welaýatynyň çäginde ornaşdyrylan bankomatlar barada

 

1

TS we TB-niň Daşoguz bölüminiň binasy

Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýoly 5/3 jaý

2

"Rysgal" söwda merkezi

Daşoguz şäheriniň Magtymguly şaýoly 5/3 jaý

Türkmenabat welaýatynyň çäginde ornaşdyrylan bankomatlar barada

 

1

"Lebap" Söwda we Dynç alyş merkezi

Türkmenabat şäheri A.Garlyýew köçe

2

"Lebap" Söwda we Dynç alyş merkezi

Türkmenabat şäheri A.Garlyýew köçe

Mary welaýatynyň çäginde ornaşdyrylan bankomatlar barada

 

1

"Belent" söwda merkezi

Mary şäheri Bitaraplyk köçe, 18 jaý

2

"Belent" söwda merkezi

Mary şäheri Bitaraplyk köçe, 18 jaý