Arkadag şäherinde maliýe we ykdysadyýet toplumynyň degişli düzümlerine ýolbaşçylar bellendi. Bu barada wise-premýer H.Geldimyradow 25-nji martda Arkadag şäheriniň guramaçylyk meseleleri boýunça geçirilen mejlisde habar berdiler. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Arkadag şäher maliýe we ykdysadyýet müdirliginiň başlygy wezipesine  Serdar Kakageldiýewiç Öwezberdiýew;

Arkadag şäher salgyt müdirliginiň başlygy wezipesine Şyhmuhammet Abdylgapbarowiç Şyhymow;

Arkadag şäher statistika müdirliginiň başlygy wezipesine Döwletgeldi Aşyrmuhammedowiç Annaberdiýew;

Arkadag şäheriniň Pensiýa gaznasynyň müdirliginiň başlygy wezipesine Mämmetmyrat Ammannazarowiç Berdiýew;

Arkadag şäher Zähmet we ilatyň iş bilen üpjünçiligi müdirliginiň başlygy wezipesine Şirmyrat Seýitgulyýewiç Hojamuhammedow;

Arkadag şäher Döwlet ätiýaçlandyryş müdirliginiň başlygy wezipesine Gökçeamangeldi Döwletgeldiýewiç Paýçyýew;

Arkadag şäheriniň Merkezi bankynyň başlygy wezipesine Hojamyrat Ataýewiç Annaýew;

Arkadag şäheriniň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Amandurdy Kakadurdyýewiç Baýlyýew;

Arkadag şäheriniň «Senagat» paýdarlar täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine  Şanazar Dörtgulyýewiç Bäşimow;

Arkadag şäheriniň «Daýhanbank» döwlet täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Yhlas Jumamyradowiç Orazberdiýe;

Arkadag şäheriniň «Halkbank» paýdarlar täjirçilik bankynyň başlygy wezipesine Arslan Pirdurdyýewiç Nazarow bellenildi.